Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Alle pagina's vallen onder verantwoordelijkheid van Isabelle Wouters.

Als professioneel coach ben ik me er van bewust dat ik met cliënten in soms kwetsbare en onzekere situaties werk. Vandaar dat ik zeer hoge waarde hecht aan veiligheid, integriteit en openheid.

Voor wat betreft deze website kan ik geen garantie geven inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de geboden informatie. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige psychische of materiële schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van het interpreteren van de aangeboden informatie op deze website.

In alle gevallen gelden de algemene voorwaarden.